O Kancelarii

Kancelarię założył radca prawny Tadeusz Stasiak.

radca

   Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, pracuje zawodowo od 2009 r.

W toku swojej pracy zajmował się głównie sprawami cywilnymi, zarówno konsumenckimi, jak i gospodarczymi, a także windykacją i prawem pracy.

Dysponuje doświadczeniem w obsłudze korporacyjnej spółek prawa handlowego, tworzeniu umów cywilnoprawnych i prowadzeniu sporów cywilnych, a także w negocjacjach z dłużnikami.

W czasie swojej pracy radca prawny Tadeusz Stasiak nabył doświadczenie także w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych, uczestnicząc w zespole zajmującym się pomocą pracownicom spółki QUARTEX sp. z o.o. w Tarnowskich Górach, oraz górnikom – emerytom Zakładu Usług Górniczych Radzionków.

Radca prawny Tadeusz Stasiak zajmuje się się także działalnością społeczną, będąc od 2011 r. do 2015 r. przewodniczącym Zarządu Dzielnicy Stare Tarnowice w Tarnowskich Górach. Od listopada 2014 r. jest radnym Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach, w której przewodniczy Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa.