Cennik

Ceny usług Kancelarii różnią się, w zależności od stopnia zaangażowania Kancelarii w konkretną sprawę, oraz od środków ochrony prawnej, których podjęcie jest w danej sprawie niezbędne. Najtańszą i najprostszą formą pomocy prawnej jest udzielanie ustnych porad, które kosztują, w zależności od stopnia skomplikowania sprawy, od 50 zł do 150 zł.

Ceny dalszych usług ustalane są indywidualnie, po wstępnym zbadaniu sprawy i określeniu działań, które podjęte będą w celu ochrony interesu klienta, oraz, w przypadku cywilnych spraw sądowych, ustaleniu wartości przedmiotu sporu.

Ceny usług Kancelarii podlegają negocjacjom zależnie od częstotliwości korzystania z usług Kancelarii, skomplikowania i typowościsprawy, dlatego zdecydowaliśmy się nie przedstawiać jednolitego, sztywnego cennika usług.

W przypadku spornych spraw cywilnych jednakże, cennik Kancelarii opiera się o przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu Dz.U. 2013 poz. 490.

W przypadku spraw o zapłatę oferujemy system wynagrodzenia Kancelarii w formie prowizyjnej – success fee.